Opracowanie prototypu urządzenia rehabilitacyjnego usprawniającego pacjentów z dysfunkcją kończyn w stawie kolanowym

Opis

Projekt dotyczył opracowania prototypu urządzenia rehabilitacyjnego usprawniającego pacjentów z dysfunkcją kończyn w obrębie stawu kolanowego. W ramach prac wykonywanych przez zespół Katedry Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej wykonane zostały obliczenia wytrzymałościowe modelu urządzenia. Oraz badania potencjałów czynnościowych mięśni w trakcie wykonywania ćwiczeń oporowych.

Opracowane urządzenie umożliwia oprócz wykonywania standardowych ruchów zgięcia i wyprostu:

Wykonawcy

Publikacje