Opracowanie nowych metod oceny postępów leczenia pacjentów z uszkodzeniem mózgu wspomagających rehabilitację w Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach

Opis

Projekt dotyczył badań biomechanicznych dzieci leczonych z powodu występowania guzów tylnej jamy czaszki oraz propozycji nowych metod diagnostycznych opartych na modelowaniu matematycznym oraz badaniach doświadczalnych.

Do przeprowadzania badań wykorzystano:

Wykonawcy:

Publikacje: