Prototypowe stanowisko do badania wymuszeń impulsowych oddziałujących na załogę pojazdów specjalnych

Dzięki nawiązaniu współpracy z firmą Dom Samochodowy GERMAZ Sp. z o. o. przeprowadzono poligonowe badania eksperymentalne, których głównym celem było zweryfikowanie odporności na wybuch kołowego pojazdu specjalnego oraz prototypowego fotela przeciwwybuchowego. Badania te w efekcie zaowocowały wdrożeniem czterech zgłoszeń patentowych (opracowanych przez KMTiS) w celu weryfikacji przyjętych i opracowanych rozwiązań konstrukcyjnych w prototypowym pojeździe. Zastosowanie opracowanych rozwiązań oraz metody badawczej przyczyniło się do obniżenia kosztów badań poligonowych. Opracowane prototypowe stanowisko badawcze do identyfikacji zagrożeń załogi zostało zaprezentowane na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach w 2012 roku.