APG – autonomiczna platforma gąsienicowa z napędem hybrydowym spalinowo-elektrycznym

Charakterystyka

Autonomiczna Platforma Gąsienicowa jest efektem końcowym projektu, którego celem było opracowanie uniwersalnej, pływającej platformy gąsienicowej z przeznaczeniem dla wojsk lądowych, służb ratowniczych oraz realizacji innych zadań specjalnych, umożliwiającej bezzałogowe, autonomiczne działanie w strefach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi.

W ramach projektu nr O R00 0048 05 "Autonomiczna, uniwersalna platforma gąsienicowa do zadań logistycznych i bojowych według standardów współczesnego pola walki" zbudowano demonstrator technologii, którego najistotniejszymi cechami są:

Wykonawcy

Projekt realizowało konsorcjum naukowo-przemysłowe, którego liderem była Politechnika Śląska, a członkami:

O APG w mediach i prasie