Wybrane artykuły Katedry Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej