dr inż. Tomasz Czapla

dr inż. Tomasz Czapla

Adres:

ul. Konarskiego 18a
44-100 Gliwice

Pokój:

505 budynek CNT

Telefon:

32 237 13 06

E-mail:

Tomasz.Czapla@polsl.pl

Zainteresowania:

- napędy hybrydowe pojazdów kołowych i g±sienicowych
- modelowanie dynamiki i układów mechatronicznych
- analiza wytrzymało¶ciowa i zmęczeniowa struktur no¶nych
- pomiary dynamiki maszyn

Plan zajęć i konsultacji

plan.polsl.pl

Publikacje

Lista publikacji w bazie Politechniki ¦l±skiej

Czapla T., Wrona J.: Technology Development of Military Applications of Unmanned Ground Vehicles, Vision Based Systems for UAV Applications. Studies in Computational Intelligence Volume 481, 2013, pp 293-309. Springer 2013

Lecointe J-P. , Romary R., Brudny J-F., Czapla T.: Five methods of stator natural frequency determination: case of induction and switched reluctance machines
Mężyk A., Czapla T., Klein W.: Hybrid drive application for high-speed tracked vehicle
Czapla T., Pawlak M.: Zastosowanie metod optymalizacji w doborze cech geometrycznych karbu obci±żaj±cego
Mężyk A., Klein W., Czapla T.: Autonomiczna platforma g±sienicowa
Klein W., Mężyk A., Czapla T.: Hybrydowy układ napędowy pojazdu g±sienicowego
Machoczek T., Czapla T.: Układ hamulcowy g±sienicowego pojazdu autonomicznego
Warmuz G., Czapla T., Jureczko P.: Projekt urz±dzenia do badania sklepienia stopy człowieka