Badania wytrzymałościowe, zmęczeniowe w zmiennych warunkach zewnętrznych (temperatura, środowisko)

Katedra Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej dysponuje maszynami do testów wytrzymałościowych statycznych i dynamicznych w zmiennych warunkach zewnętrznych (temperatura, środowisko) firmy MTS.

Maszyna do badań statycznych


Maszyna do badań dynamicznych

858 Table Top System jest urządzeniem przeznaczonym do realizacji badań statycznych jak również dynamicznych, a w szczególności testów zmęczeniowych. Umożliwia zadawanie zmiennego obciążenia w czasie dla ustalonego cyklu ruchu, dzięki któremu możliwe jest realizowanie testów rozciągania, ściskania, zginania oraz specjalistycznych badań biomedycznych i biomechanicznych w tym wspomnianych testów zmęczeniowych. System sterowania tym urządzeniem składa się z komputera i kontrolera MTS FlexTest SE, który łącząc się z komputerem i maszyną badawczą pozwala na zadawanie sygnału sterującego oraz przetwarzanie napięciowego sygnału wyjściowego do postaci siły i przemieszczenia. Maksymalna siła generowana przez siłownik hydrauliczny tego urządzenia, wynosi maksymalnie +/- 25 kN, zaś czujnik siły pozwala na jej odczyt do wartości +/- 15 kN.

Urządzenie to jest przystosowane do pracy z komorą temperaturową, która pozwala na pracę w zakresie temperatur od –100 oF do 525 oF, w pełni sterowaną z kontrolera systemu (MTS Model 651.05E-02) oraz komorą środowiskową (MTS Model 658.25). Ponadto dzięki karcie pomiarowej zawartej w strukturze kontrolera, która posiada dwa wolne gniazda typu RJ 50 dedykowane pod zewnętrzne sygnały pomiarowe oraz jedno gniazdo RS 232 z sygnałami, które można wyprowadzić do zewnętrznego przetwornika danych, możliwa jest elastyczna modyfikacja stanowiska pomiarowego.

Kontakt:


Politechnika Śląska
Katedra Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej
Adres
ul. S. Konarskiego 18a
44-101 Gliwice, Polska
Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Świtoński
tel.: (+4832) 237-16-46
fax: (+4832) 237-13-09
e-mail:Eugeniusz.Switonski@polsl.pl