Doświadczalna analiza modalna i pomiary sygnałów wibroakustycznych

Słowa kluczowe

częstości drgań, analiza drgań, badania doświadczalne, analiza modalna.

Streszczenie

Badania w zakresie doświadczalnej analizy modalnej z wykorzystaniem testu impulsowego (klasyczna analiza modalna) bądź eksploatacyjnej analizy modalnej. Ponadto pomiary sygnałów wibroakustycznych z wykorzystaniem czujników drgań i mikrofonów pomiarowych.

Opis

Badania prowadzone mogą być prowadzone w zakresie pomiarów i analizy sygnałów generowanych przez drgania mechaniczne oraz wyznaczania ich podstawowych charakterystyk dynamicznych.

Zalety

Doświadczalne pomiary sygnałów akustycznych umożliwiają analizę poziomu drgań elementów maszyn oraz mogą stanowić podstawę wnioskowania diagnostycznego. Doświadczalna analiza modalna pozwala na wyznaczenie podstawowych charakterystyk dynamicznych układów (częstości rezonansowe, funkcje odpowiedzi częstotliwościowej, postacie drgań) zarówno w warunkach laboratoryjnych z wykorzystaniem testu impulsowego jak również w warunkach eksploatacyjnych pod wpływem eksploatacyjnego stanu obciążenia.

Oferta

Przeprowadzenie badań z zakresu klasycznej analizy modalnej, eksploatacyjnej analizy modalnej, pomiaru drgań i hałasu.

Aparatura:

Analizator sygnałów SigLab 20-42
Układ wymuszjący TIRAvib 51075-M
Układ wymuszjący TIRAvib 51120-M
Trójosiowy czujnik typu ICP (M356A02)
Czujnik drgań do testów strukturalnych typu ICP (333B31)
Młotek modalny (M086C03)
Młotek modalny (M086D20)
Głowica impedacyjna (M288D01)

Kontakt

Politechnika Śląska
Katedra Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej
Adres
ul. S. Konarskiego 18a
44-101 Gliwice, Polska
Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Świtoński
tel.: (+4832) 237-16-46
fax: (+4832) 237-13-09
e-mail:Eugeniusz.Switonski@polsl.pl

Stan zaawansowania technologii:

Badania naukowe
Prototyp
Produkcja próbna
Produkcja przemysłowa
Eksport

Ochrona prawna:

Prawo autorskie
Znak towarowy
Patent europejski
Patent na inne kraje
Wzór użytkowy

Typ technologii

Wyrób
Know-how
Proces
Usługi
Oprogramowanie

Typ porozumienia

Badania naukowe i rozwój
Joint venture
Licencja
Umowa typu know-how
Umowa produkcyjna
Umowa sprzedaży