Zastosowanie badań naukowych

Zastosowanie badań naukowych w praktyce


 • APG - autonomiczna platforma gąsienicowa z napędem hybrydowym spalinowo-elektrycznym

  APG – autonomiczna platforma gąsienicowa z napędem hybrydowym spalinowo-elektrycznym

  Charakterystyka
  Autonomiczna Platforma Gąsienicowa jest efektem końcowym projektu, którego celem było opracowanie uniwersalnej, pływającej platformy gąsienicowej z przeznaczeniem dla wojsk lądowych, służb ratowniczych oraz realizacji innych zadań specjalnych, umożliwiającej bezzałogowe, autonomiczne działanie w strefach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi.
  W ramach projektu nr O R00 0048 05 "Autonomiczna, uniwersalna platforma gąsienicowa do zadań logistycznych i bojowych według standardów współczesnego pola walki" zbudowano demonstrator technologii, którego najistotniejszymi cechami są:
  • Zastosowanie hybrydowego układu napędowego z możliwością uzyskania dowolnego promienia skrętu dzięki wykorzystaniu silników elektrycznych
  • Zastosowanie półaktywnego systemu zawieszenia oraz napinania gąsienicy zwiększającego możliwość sprawnego pokonywania trudnego terenu przy wysokich prędkościach jazdy
  • Możliwość sterowania pojazdem przy użyciu pulpitu zdalnego
  • Możliwość realizacji autonomicznego trybu jazdy według zadanej trajektorii
  Wykonawcy
  Projekt realizowało konsorcjum naukowo-przemysłowe, którego liderem była Politechnika Śląska, a członkami:
  • Akademia Górniczo - Hutnicza z Krakowa
  • Huta Stalowa Wola S.A.
  • WASKO S.A. z Gliwic
  • Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej z Wrocławia
 • Prototypowe stanowisko do badania wymuszeń impulsowych oddziałujących na załogę pojazdów specjalnych

  Prototypowe stanowisko do badania wymuszeń impulsowych oddziałujących na załogę pojazdów specjalnych

  Dzięki nawiązaniu współpracy z firmą Dom Samochodowy GERMAZ Sp. z o. o. przeprowadzono poligonowe badania eksperymentalne, których głównym celem było zweryfikowanie odporności na wybuch kołowego pojazdu specjalnego oraz prototypowego fotela przeciwwybuchowego. Badania te w efekcie zaowocowały wdrożeniem czterech zgłoszeń patentowych (opracowanych przez KMTiS) w celu weryfikacji przyjętych i opracowanych rozwiązań konstrukcyjnych w prototypowym pojeździe. Zastosowanie opracowanych rozwiązań oraz metody badawczej przyczyniło się do obniżenia kosztów badań poligonowych. Opracowane prototypowe stanowisko badawcze do identyfikacji zagrożeń załogi zostało zaprezentowane na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach w 2012 roku.
 • Opracowanie nowych metod oceny postępów leczenia pacjentów z uszkodzeniem mózgu wspomagających rehabilitację

  Opracowanie nowych metod oceny postępów leczenia pacjentów z uszkodzeniem mózgu wspomagających rehabilitację w Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach

  Opis
  Projekt dotyczył badań biomechanicznych dzieci leczonych z powodu występowania guzów tylnej jamy czaszki oraz propozycji nowych metod diagnostycznych opartych na modelowaniu matematycznym oraz badaniach doświadczalnych.
  Do przeprowadzania badań wykorzystano:
  • System BTS wyposażony w zestaw 6 kamer pracujących w częstotliwości próbkowania 500 Hz rejestrujących trajektorie ruchu markerów z dokładnością do 0,4 mm.
  • Dwie platformy Kistlera przy pomocy których możliwe było wyznaczenie składowych sił reakcji podłoża.
  • Pocket EMG BTS urządzenie do diagnostyki czynności elektrycznej mięśni
  Wykonawcy:
  • Politechnika Śląska
  • Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach
  • ZenMachines Łańcut
  Publikacje:
  • Michnik R., Głowacka-Kwiecień A., Świtoński E., Tejszerska D., Jureczko P., Jochymczyk-Woźniak K.: The modelling and experimental research of children with neurological disorders Materiały konferencyjne „Biomechnics 2010” Warszawa s.151-152
  • Jureczko P., Łosień T., Głowacka A., Jochymczyk-Woźniak K., Michnik R.: Gait analysis of children after resection tumor cerebri, Conference Proceedings „Applied Mechanics 2011” Velke Bilovice, Czechy 2011, pp.87-90
  • Oleksy Ł., Jureczko P., Łosień T.: Assessment of balance impairments in children treated forposterior cavity brain tumors ENRC 1st European NeuroRehabilitation Congress October 20-22, 2011 The Kurhaus Meran, Merano, Italy, Abstracts, Neurorehabil Neural Repair 2012 26: 395 pp. 412
  • Jureczko P., Łosień T., Oleksy Ł.: Application of BTS system to assess of balance impairments in children treated for posterior cavity brain tumors, Conference Proceedings „Applied Mechanics 2012” Pilzen, Czechy 2012 pp.85-88
 • Opracowanie prototypu urządzenia rehabilitacyjnego usprawniającego pacjentów z dysfunkcją kończyn w stawie kolanowym

  Opracowanie prototypu urządzenia rehabilitacyjnego usprawniającego pacjentów z dysfunkcją kończyn w stawie kolanowym

  Opis
  Projekt dotyczył opracowania prototypu urządzenia rehabilitacyjnego usprawniającego pacjentów z dysfunkcją kończyn w obrębie stawu kolanowego. W ramach prac wykonywanych przez zespół Katedry Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej wykonane zostały obliczenia wytrzymałościowe modelu urządzenia. Oraz badania potencjałów czynnościowych mięśni w trakcie wykonywania ćwiczeń oporowych.
  Opracowane urządzenie umożliwia oprócz wykonywania standardowych ruchów zgięcia i wyprostu:
  • Elektrostymulację mięśni
  • Leczenie zimnem
  • Leczenie ciepłem
  • Wykorzystanie oporu biernego
  • Wykonywanie trakcji kolana
  • Wykonywanie ruchów wibracyjnych
  Wykonawcy
  • Górnośląskie Centrum Rehabilitacji „Repty” w Tarnowskich Górach
  • Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu
  • Politechnika Śląska
  Publikacje
  • Bachorz M., Drewniok L., Juszyński Ł., Jureczko P., Nowak G.: Wpływ zmiany temperatury na staw kolanowy w trakcie ćwiczeń ruchowych-badania wstępne XVII Krajowa Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, Gliwice-Tarnowskie Góry 2011
Copyright: Katedra Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej © 2020