Oferta współpracy

Oferta współpracy Katedry Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej


Katedra Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach jest czołową jednostką naukową w zakresie modelowania, analizy wrażliwości i optymalizacji w zagadnieniach dynamiki układów mechatronicznych i biomechatronicznych, ze szczególnym uwzględnieniem układów napędowych dużej mocy.

Do głównych kierunków działalności naukowo-badawczej prowadzonych w Katedrze należy:

 • dynamika maszyn i elektromechanicznych układów napędowych (),
 • analiza wrażliwości i optymalizacja konstrukcji,
 • modelowanie układów wieloczłonowych,
 • struktury modalne,
 • teoria i zastosowanie metody elementów skończonych,
 • dynamika układów wyciągowych,
 • mechanika ośrodków ciągłych i dynamika prętów cienkościennych,
 • biomechanika, projektowanie sprzętu rehabilitacyjnego, badania lokomocji.

Oferujemy doświadczenie i wiedzę w zakresie:

 • Dynamiki maszyn i elektromechanicznych układów napędowych,
 • Analizy wrażliwości, optymalizacji elektromechanicznych układów napędowych i konstrukcji,
 • Doświadczalnej analizy modalnej, pomiarów sygnałów wibroakustycznych,
 • Modelowania układów wieloczłonowych,
 • Projektowania układów napędowych (elektrycznych, spalinowych, hybrydowych),
 • Badań wytrzymałościowych z zastosowaniem MES,
 • Rejestracji zjawisk szybkozmiennych za pomocą kamer,
 • Pomiarów termowizyjnych,
 • Wielopunktowej rejestracji parametrów kinematycznych,
 • Projetowania systemów mechatronicznych z wykorzystaniem materiałów inteligentnych,
 • Biomechaniki, projektowania sprzętu rehabilitacyjnego, badania lokomocji,
 • Projektowania, modelowania, weryfikacji układów aktywnej redukcji drgań,
 • Badania i symulacji oddziaływań impulsowych działających na pasażerów pojazdów.

Posiadamy wysokiej klasy aparaturę pomiarową i oprogramowanie:

 • Maszyny do testów wytrzymałościowych statycznych i dynamicznych, zmiennych w warunkach zewnętrznych (temperatura, środowisko),
 • Narzędzia do identyfikacji źródeł drgań mechanicznych i akustycznych,
 • Przyrządy do rejestracji i analizy procesów wibroakustycznych,
 • Oprogramowanie do analizy wytrzymałościowej,
 • Kamery do rejestracji zjawisk szybkozmiennych wraz z oprogramowaniem do analizy ruchu,
 • Kamery termowizyjne wraz z oprogramowaniem do analizy zarejestrowanych termografów,
 • Wysokiej klasy i wydajności klaster obliczeniowy,
 • Ponadto dysponujemy oprogramowaniem do obliczeń inżynierskich: ANSYS, LS-Dyna, Solid Works, Matlab, LabVIEW, Tema

Proponujemy doradztwo w zakresie:

 • numerycznej analizy wytrzymałościowej konstrukcji lub jej elementów w warunkach obciążeń mechanicznych,
 • zmęczeniowych itp.,
 • projektowania układów napędowych ciężkich maszyn roboczych.

Copyright: Katedra Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej © 2020