Dla studenta

Informacje i materiały dydaktycznne dla studentów


Informacje dla dyplomantów
Terminy obron Inżynierskich dla studentów studiów dziennych w Instytucie Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej w roku akademickim 2019/2020.
  • TERMIN 1 - 22 stycznia 2020
  • TERMIN 2 - 29 stycznia 2020
  • TERMIN 3 - 13 lutego 2020
Termin złożenia pracy w Biurze Obsługi Studenta (przez Prowadzącego Projekt) - w celu sprawdzenia w systemie Plagiat (1 egzemplarz pracy dyplomowej drukowanej dwustronnie, termobindowanej w miękkiej okładce z płytą CD zawierającą całą pracę w jednym pliku)
  • TERMIN 1 - do 8 stycznia 2020
  • TERMIN 2 - do 15 stycznia 2020
  • TERMIN 3 - do 30 stycznia 2020
Termin składania kompletu dokumentów w teczce (po sprawdzeniu pracy w systemie Plagiat i po wpisaniu oceny do systemu EKOS)
  • TERMIN 1 - do 15 stycznia 2020
  • TERMIN 2 - do 22 stycznia 2020
  • TERMIN 3 - do 6 lutego 2020

Wszystkie szczegóły dotyczące terminów przygotowania pracy i dokumentacji znajdują się w pliku pdf .

Wzór plakatu do projektu inżynierskiego / pracy magisterskiej
Praktyka dyplomowa

Formularze odbycia praktyk dyplomowych do wypełnienia znajdują się do pobrania poniżej.

Materiały dydaktyczne
Copyright: Katedra Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej © 2020