Wybór specjalności

Specjalności realizowane w Katedrze Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej


MB7

MB7

 • Modelowanie i projektowanie inżynierskie

Charakterystyka specjalności MB7

Naszym celem jest przekazanie studentom wiedzy na temat projektowania, modelowania inżynierskiego, które są kluczowe w wielu gałęziach przemysłu?

Nasza specjalność mieści się w dyscyplinie inżynieria mechaniczna, odgrywającej zasadniczą rolę na każdym poziomie społeczeństwa. Inżynierowie mechanicy są kluczowi dla przemysłu samochodowego, przemysłu naftowego i gazowego oraz energetyki odnawialnej, IT i finansów oraz inżynierii medycznej. Na specjalności MB7 student nabywa wiedzę oraz doświadczenie w ramach zajęć prowadzonych przez ekspertów posiadających doświadczenie dydaktyczne, naukowe oraz przemysłowe w wybranych dziedzinach. Wiedza praktyczna pozyskiwana jest w czasie ćwiczeń oraz praktyk prowadzonych w siedzibach partnerów przemysłowych.

Program specjalności, formy kształcenia

 • Symulacje i optymalizacja układów mechanicznych
 • Inżynieria rozwiązywania problemów
 • Projektowanie układów napędowych
 • Przemysłowe zastosowania zaawansowanych metod obliczeń numerycznych
 • Metody eksperymentalne w mechanice i budowie maszyn
 • Dynamika systemów technicznych
 • Projektowanie techniczne
W formie wykładów, ćwiczeń, zajęć laboratoryjnych i projektów, w proporcjach zapewniających efektywne przyswojenie wiedzy oraz jej zastosowanie w praktyce.

Dlaczego warto wybrać naszą specjalność?

 • Inżynieria mechaniczna ma zastosowanie we wszystkich dziedzinach przemysłu
 • Zajęcia obejmują zarówno zagadnienia teoretyczne jak i praktyczne, celem pozyskania wiedzy jak i umiejętności pozwalających na jej wykorzystanie
 • Zajęcia odbywają się przy współpracy partnerów przemysłowych – unikalna możliwość poznania wyzwań branży automotive oraz przemysłu obronnego
 • Studenci mają możliwość realizacji swoich zainteresowań i pasji w ramach kół naukowych, warsztatów, konferencji naukowych
 • Zajęcia prowadzone są przez ekspertów z doświadczeniem wyniesionym zarówno z realizacji projektów badawczych jak i z praktyki przemysłowej.

ME2

ME2

 • Projektowanie mechatroniczne w metodologii MBD (Model-Based Design)

Charakterystyka specjalności ME2

Specjalność charakteryzuje się interdyscyplinarnym podejściem do zagadnień projektowania układów mechatronicznych. Metodyka MBD (Model-Based Design) zakłada pracę w oparciu o modele: od fazy projektu aż po końcowe testy HIL (Hardware-In-the-Loop). W tym celu studenci pozyskują wiedzę merytoryczną pozwalającą na używanie zaawansowanych środowisk symulacyjnych takich jak np. Matlab, Ansys, Flexsim, V-REP oraz wiedzę z zakresu wykonywania testów eksperymentalnych. Ważnym aspektem jest również nauka technik zarządzania, w tym metod zwinnych z użyciem takich narzędzi jak np. Jira, Trello.

Program specjalności, formy kształcenia

 • Model-Based Design – projekt układu mechatronicznego
 • Zaawansowane metody modelowania układów fizycznych
 • Integracja podukładów w systemach mechatronicznych
 • Materiały inżynierskie w układach mechatronicznych
 • Projektowanie układów i struktur inteligentnych
 • Modelowanie i analiza układów ze sprzężeniem zwrotnym
 • Techniki pomiaru i analizy wielkości dynamicznych

Dlaczego warto wybrać naszą specjalność?

Specjalność prowadzona jest przez wykładowców mających doświadczenie przemysłowe oraz biznesowe. Dzięki temu realizowane przedmioty w ramach specjalności bardzo mocno uwzględniają aspekt praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy. W ramach zajęć organizowane są wizytacje w mniejszych (start-upach technologicznych) oraz większych zakładach przemysłowych. Tak zdobyte doświadczenia pozwalają podjąć decyzję o dalszym rozwoju kariery zawodowej.

Partnerzy specjalności


MC4

MC4

 • Przetwórstwo metali i tworzyw sztucznych

Charakterystyka specjalności MC4

Specjalność jest realizowana tylko w trybie studiów niestacjonarnych. Obszar programowy specjalizacji podzielony jest na dwa bloki dotyczące technologii obróbki plastycznej metali i przetwórstwa materiałów polimerowych, w których Studenci zapoznają się z podstawami teoretycznymi kształtowania metali i materiałów polimerowych, technologiami kształtowania wyrobów oraz projektowaniem narzędzi i procesów. Studiowanie na tej specjalności zapewnia poznanie nowoczesnych maszyn technologicznych dostarczanych przez naszych partnerów przemysłowych. Studenci mogą również doskonalić swoje umiejętności w ramach kilku kół naukowych prowadzonych przez pracowników KMS.

Program specjalności, formy kształcenia

 • Wytwarzanie i przetwórstwo blach
 • Technologie przetwórstwa tworzyw sztucznych
 • Maszyny i urządzenia do przetwórstwa tworzyw sztucznych
 • Kształtowanie plastyczne prętów, kształtowników, rur
 • Tworzywa sztuczne i ich własności – projektowanie produktów z tworzyw sztucznych
 • Narzędzia do przetwórstwa tworzyw sztucznych
 • Automatyzacja i robotyzacja procesów przetwórstwa tworzyw

Dlaczego warto wybrać naszą specjalność?

 • Uczysz się pod opieką wysoko wyspecjalizowanej kadry
 • Oferujemy staże przemysłowe
 • Umożliwiamy realizację prac dyplomowych w przemyśle
 • Nabierasz odpowiednie kompetencje w zakresie technologii, projektowania narzędzi i procesów, utrzymania ruchu oraz zarządzania i kontroli jakości
 • Masz dostęp do nowoczesnych maszyn przemysłowych
 • Przeprowadzamy certyfikowane kursy z zakresu technologii przetwórstwa materiałów metalowych i polimerowych, nowoczesnych metod badań oraz diagnostyki materiałów inżynierskich
 • Nabywasz liczne umiejętności praktyczne

Partnerzy specjalności


MC9

MC9

 • Obróbka plastyczna metali i ich stopów

Charakterystyka specjalności MC9

Specjalność jest efektem współpracy pomiędzy Wydziałem Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej a Technische Universität Bergakademie we Freibergu. Obszar specjalizacji podzielony jest na trzy bloki, w których Studenci zapoznają się z podstawami teoretycznymi kształtowania metali i ich stopów, technologiami i projektowaniem procesów obróbki plastycznej wykorzystując przy tym nowoczesne metody badawcze i oprogramowanie. W ramach specjalności oferujemy wyjazdy edukacyjne do Institute of Metal Forming we Freibergu, wizyty studyjne w firmach w Niemczech i Polsce, realizację prac dyplomowych i projektów przy ścisłej współpracy z przemysłem, oraz badania naukowe w ramach Międzynarodowego Laboratorium Obróbki Plastycznej.

Program specjalności, formy kształcenia

 • Teoretyczne podstawy obróbki plastycznej metali z elementami strukturalnych efektów odkształcenia
 • Projektowanie i optymalizacja procesów obróbki plastycznej z elementami systemów CAD/CAM
 • Narzędzia do przeróbki plastycznej metali z numerycznym wspomaganiem ich projektowania
 • Wytwarzanie kształtowników i wyrobów objętościowych
 • Wytwarzanie i przetwórstwo blach
 • Nowoczesne stale i technologie przeróbki plastycznej w motoryzacji

Dlaczego warto wybrać naszą specjalność?

Uczysz się według oryginalnego i dopasowanego do realiów przemysłowych programu, część zajęć jest realizowana w laboratoriach Institute of Metal Forming TUB Freiberg

 • Bierzesz udział w ciekawych projektach studenckich i przemysłowych
 • Nie masz problemu w znalezieniu ciekawej i dobrze płatnej pracy
 • Nabywasz liczne umiejętności praktyczne
 • Uczysz się posługiwać nowoczesnymi układami i systemami przemysłowymi
 • Poznajesz wybitnych i kreatywnych ludzi
 • Masz szansę na stypendia zagraniczne
 • Spędzasz czas w miłej i kreatywnej atmosferze

Partnerzy specjalności

Copyright: Katedra Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej © 2020-2021 Copyright:
Katedra Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej
© 2020