AKTUALNOŚCI

1. grudnia 2017

Prezentacja specjalności - MB7, ME2, MC4, MC9

Podczas spotkania ze studentami 7. semestru I stopnia studiów zostały zaprezentowane specjalności realizowane w Instytucie Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej.

Więcej szczegółów na stronie Wybór specjalności.

25. kwietnia 2017

Więcej niż słówka - Szkolenie językowe

W Trakcie Warsztatów Naukowych SKN Mechatronika odbywających się w dniach 29-31 maja 2017r. w Ustroniu, odbędzie się szkolenie językowe z udziałem Marlona Couto Ribeiro, poligloty i doradcy językowego. Szczegóły wydarzenia znajdują się na plakacie

25. września 2015

Zmiana w strukturze organizacyjnej Wydziału

W dniu 25 września 2015r. weszło w życie zarządzenie Rektora Politechniki Śląskiej Nr 78/14/15 przekształcające z dniem 1 października 2015r. Katedrę Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (RMT3) w Instytut Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej o symbolu organizacyjnym RMT3 z podziałem na wewnętrzne jednostki organizacyjne:

23. kwietnia 2015

Uwaga! Konkurs dla studentów

Zapraszamy do zapoznania się i udziału w konkursie dla studentów specjalności realizowanych w Katedrze Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Politechniki Śląskiej.

Tematem konkursu jest „Koncepcja toru testowego dla pojazdów kołowych i gąsienicowych”.

Więcej szczegółów nt. konkursu na plakatach i na podstronie dotyczącej konkursu.

3. lipca 2014

Powołanie Klastra „Obszar Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności”

W dniu 3 lipca 2014 roku w Sali Senatu Politechniki Śląskiej podpisano umowę powołania klastra technologicznego „Obszar Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności”. Ze strony Politechniki Śląskiej umowę sygnował JM Rektor prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik. Koordynatorem i inicjatorem powstania nowo utworzonej platformy współpracy jest Politechnika Śląska.

Na stanowisko z-cy Dyrektora Centrum ds. Klastra „Obszar Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności”, został powołany dr hab. inż. Sławomir Kciuk.

Celem głównym klastra „Obszar Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności” jest zapewnienie trwałego miejsca Polski na międzynarodowym rynku przemysłu obronnego jako pełnoprawnego partnera i centrum myśli technicznej, badań naukowych i produkcji przemysłowej. Działalność klastra skupiać się będzie na rozwoju technologii podwójnego przeznaczenia oraz technologii obronnych związanych z nowymi systemami uzbrojenia dedykowanymi dla wojsk lądowych oraz bezpieczeństwa państwa.

Do klastra przystąpiło dwanaście szkół wyższych, instytuty naukowe, ośrodki badawczo-rozwojowe, a także przedsiębiorstwa i inne jednostki związane z branżą zbrojeniową, łącznie 36 podmiotów.

Więcej informacji o działalności klastra znajduje się na stronie oztbio.polsl.pl oraz Centrum Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności kms.polsl.pl/cto.

13. maja 2013

Prof. Eugeniusz Świtoński doktorem honoris causa Politechniki Lubelskiej

Prof. Eugeniusz Świtoński z Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej otrzyma tytuł doktora honoris causa Politechniki Lubelskiej w najbliższy poniedziałek 13 maja podczas uroczystego posiedzenia senatu tej uczelni.

Program uroczystości, która rozpocznie się o godz. 11.00 w audytorium im. Rektora Stanisława Podkowy Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej w Lublinie przy ul. Nadbystrzyckiej 36, przewiduje m.in. prof. dr hab. inż. Marka Opielaka promotora przewodu doktorskiego.

Tytuł doktora honoris causa Politechniki Lubelskiej został prof. Eugeniuszowi Świtońskiemu przyznany „w uznaniu szczególnych zasług w staraniach o uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria produkcji oraz za wieloletnią twórczą współpracę ze środowiskiem naukowym Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej”. Uchwałę w tej sprawie Senat Politechniki Lubelskiej podjął 11 kwietnia 2013 r.

Prof. Eugeniusz Świtoński jest wybitnym uczonym w zakresie mechaniki i budowy maszyn, nauczycielem, wychowawcą i promotorem wielu pracowników naukowych.

Skrócony życiorys prof. Eugeniusza Świtońskiego znajduje się tutaj.

Strona internetowa z dodatkowymi informacjami nt. uroczystości w serwisie Politechniki Lubelskiej znajduje się pod adresem www.pollub.pl/jublieusz

1. września 2012r.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami w strukturze organizacyjnej na Wydziale Mechanicznym Technologicznym, z dniem 1 września 2012 roku Katedra Mechaniki Stosowanej zmieniła nazwę na: Katedra Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej.